JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTI IZ NASLOVA DOLGOROČNIH BANČNIH KREDITOV V LETU 2023

10. 5. 2023 Občina M. n. (Uprava)
10.05.2023
Javni razpisi in javni natečaji
12.06.2023 do 23:59
4196-0001/2023
10.05.2023
Renata Vučina Velički, univ. dipl. prav., višja svetovalka
026296820