Civilna zaščita

041 343 220
tomo.glavica013@gmail.com
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • namestnik poveljnika, Marjan Dobaja
  • uslužbenec občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju, Črtomir Sekač
  • član, Kristina Sagadin
  • član, Valerija Hedl
  • članica, Sonja Merčnik