Namera za prodajo zemljišča z neposredno pogodbo

21. 9. 2022 Občina M. n. (Uprava)
21.09.2022
Namere, odločbe, pobude
10.10.2022 do 23:59
21.09.2022
Aleš Rojko, univ. dipl. prav., višji svetovalec
026296820