Javni razpis za zbiranje vlog za dodelitev štipendij dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023

19. 9. 2022 Občina M. n. (Uprava)
19.09.2022
Javni razpisi in javni natečaji
14.10.2022 do 23:59
4199-0004/2022
16.09.2022
Simona Rajh, univ. dipl. prav., višja svetovalka
026296820