Javni razpis za zbiranje predlogov sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov in površin za šport v naravi v Občini Miklavž na Dravskem polju za leto 2021

16. 2. 2021 Občina M. n. (Uprava)
16.02.2021
Javni razpisi in javni natečaji
15.03.2021 do 23:59
4192-0001/2021
16.02.2021
Suzana Gomolj, univ. dipl. prav., višja svetovalka
obcina.miklavz@miklavz.si
02 62 96 820