Javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb v letu 2018

1. 6. 2018 Občina M. n. (Uprava)
01.06.2018
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2018 do 23:59
41010-0002/2018
01.06.2018
Tatjana Kramarič Petek, univ. dipl. ekon., višja svetovalka
02 62 96 820