Obvestilo o spremenjenem poslovnem času in uradnih urah Občinske uprave na dan 24. 6. 2024

19. 6. 2024 Občina M. n. (Uprava)