Obvestilo o Javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici na območju Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 5/10, 6/11, 10/15, 2/20, 1/22, 11/23)

26. 4. 2024 Občina M. n. (Uprava)