Seznam pridobiteljev neprofitnih stanovanj v najem po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2016

29. 6. 2017 Zrinka M. (Uprava)