POPLAVE: KONTAKTI INŠPEKTORATA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO ZA KMETOVALCE ter UPRAVE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN ZA NOSILCE DEJAVNOSTI

7. 8. 2023 Zrinka M. (Uprava)