Obvestilo o objavljenem javnem razpisu za direktorja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor

24. 7. 2023 Občina M. n. (Uprava)