Sklep o določitvi volišč in sedežev volišč za izvedbo volitev predsednika RS 2022 - predčasno in redno glasovanje

27. 9. 2022 Občina M. n. (Uprava)