Javni razpis o pogojih plakatiranja med volilno kampanjo za volitve župana, članov Občinskega sveta in članov Svetov Krajevnih skupnosti

19. 9. 2022 Občina M. n. (Uprava)
19.09.2022
Javni razpisi in javni natečaji
10.10.2022 do 23:59
19.09.2022
Simona Rajh, univ. dipl. prav., višja svetovalka
obcina.miklavz@miklavz.si
02 62 96 820