Prošnja za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022

29. 8. 2022 Občina M. n. (Uprava)