Javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb v letu 2021

7. 6. 2021 Občina M. n. (Uprava)
07.06.2021
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2021 do 23:59
4196-1/2021
28.05.2021
Tatjana Kramarič Petek, univ. dipl. ekon., višja svetovalka
02 / 62 96 820