Objavljen dopolnjen osnutek OPN

16. 4. 2021 Občina M. n. (Uprava)