Vloga za uveljavitev dodatnega znižanja cene socialno varstvene storitve pomoč na domu

Pravna podlaga za izvedbo postopka