Vloga za izdajo potrdila o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka za priklop na vodovodno omrežje