Opredelitev prednostnega načina ogrevanja za prijavo na Eko sklad