Vloga za pridobitev potrdila o predkupni pravici občine po Zakonu o ohranjanju narave