Vloga za izdajo soglasja za poseg v občinsko cesto ali varovalni pas ceste

Priloge