Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi izvedbe prireditve

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov