Ukrepi za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2 - pojasnila glede izvajanja športnih programov

19. 10. 2020 Občina M. n. (Uprava)