JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTI IZ NASLOVA DOLGOROČNIH BANČNIH KREDITOV V LETU 2020

8. 9. 2020 Občina M. n. (Uprava)
08.09.2020
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2020 do 23:59
4196-0001/2020
02.09.2020
Tatjana Kramarič Petek, univ. dipl. ekon., višja svetovalka
02 62 96 820