Obvestilo glede spremenjenega odvoza mešanih komunalnih odpadkov

7. 7. 2020 Občina M. n. (Uprava)