Domov Občinska uprava Vloge in obrazci

Zahteva za izdajo mnenja

Oddaja obrazca
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE