JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA JAVNO – ZASEBNO PARTNERSTVO

1. 9. 2021 Zrinka M. (Uprava)
01.09.2021
Javni razpisi in javni natečaji
20.09.2021 do 10:00
360-0004/2021
31.08.2021
Mojca Kacjan
mojca.kacjan@starse.si
051 305 894
20.09.2021 ob 10:30