Izdelava Celostne prometne strategije Občine Miklavž na Dravskem polju

EU projekti
V teku
junij 2016
junij 2017

Podatki o financiranju