Naznanilo o javni razgrnitvi Lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora na parc. št. 854/3, 854/7, 270/2, 275/2 in 276/2, vse k. o. 693-Miklavž na Dravskem polju

19.11.2019 Občina M. n.
19.11.2019
Javna naznanila in razgrnitve
04.12.2019 ob 23:59
19.11.2019
Aleš Rojko, univ. dipl. prav., višji svetovalec
obcina.miklavz@miklavz.si
02 62 96 820
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog