Domov Občinska uprava Vloge in obrazci

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club NLB Klik Hal mBills
Okolje in prostor
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za stavbno zemljišče v letu 2021
Taksa: Brezplačno
Vloga oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za dobo 5 let
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za pridobitev lokacijske informacije
Taksa: 35,00 EUR
Zahteva za izdajo mnenja
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora
Taksa: Brezplačno
Vloga za pridobitev potrdila o spremembi namembnosti zemljišča za potrebe FURS-a
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za obročno odplačilo komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka za priklop na kanalizacijsko omrežje
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za izdajo potrdila o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka za priklop na vodovodno omrežje
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za izdajo soglasja k spreminjanju meje parcele
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za izdajo projektnih pogojev
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi izvedbe prireditve
Taksa: 40,00 EUR (za e-vloge 35,50 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi zaradi izvajanja del
Taksa: 25,00 EUR (za e-vloge 20,50 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za poseg v občinsko cesto ali varovalni pas ceste
Taksa: 36,20 EUR
Vloga za izvajanje izrednih prevozov po občinskih cestah
Taksa: 36,30 EUR
Vloga za plakatiranje
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za pridobitev potrdila o predkupni pravici občine po Zakonu o ohranjanju narave
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za izdajo soglasja za prodajo zunaj prodajaln
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
Taksa: 22,60 EUR
Predlog za odstop zemljišča v javno dobro
Taksa: Brezplačno
Opredelitev prednostnega načina ogrevanja za prijavo na Eko sklad
Taksa: Brezplačno
Družbene dejavnosti
Splošne vloge
Varstvo osebnih podatkov